Başak Burcu Olumlu Olumsuz Yanları

Şifre : eleştiricilik, inceleyicilik, hizmet, yargılama, düzenlilik.

Başak'ların olumlu huyları : Ayırt edici, inceleyici, dürüst, düzenli, titiz ve dakik.

Başak'ların olumsuz huyları : Kuruntulu, ince eleyip sık dokuyan, geleneklere aşırı bağlı, zorluk çıkaran, önemsiz şeyler üzerinde fazlaca duran.

Başak burcunda doğan kişiler çalışkan ve pratik kişiler olup yaşamlarında en önemli şey iştir.